Morenni i samarbete
med Måleriföretagen
Välkommen på informationsträff
Presentation av nya VLS
Måleribranschens skräddarsydda IT-stöd med
fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Anmälan på | www.vls.nu/event
Stockholm - 16 januari 2020
Caparol - Västra Finnbodavägen 1
07:00-09:00 | 10:00-12:00 | 14:30-16:30
Välkommen till presentationen av nya VLS. Vi kommer att gå igenom
Göteborg - 21 januari 2020
programmet och de nya funktionerna vi har infört i verksamhets-
Caparol - Marieholmsgatan 124
ledningssystemet. Vi kommer även att gå igenom exempel tagna
07:00-09:00 | 10:00-12:00 | 14:30-16:30
från er verksamhet och ni får möjlighet att träffa oss som jobbar med
VLS och ställa frågor. Presentationen riktar sig både till befintliga
Malmö - 06 februari 2020
kunder och företag som är intresserade av att veta mer om VLS.
Caparol - Höjdrodergatan 29
07:00-09:00 | 10:00-12:00 | 14:30-16:30
Informationsträffarna kommer att hållas i Caparols lokaler
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Du har möjlighet att välja
mellan tre pass under respektive dag och plats.
Har du några frågor? Välkommen att
kontakta Diego eller Linnea:
Anmäl dig via länken www.vls.nu/event där du väljer stad och
och tid senast en vecka innan aktuell träff. Det går även bra att ringa
Diego Rebeggiani
040-12 40 00 för anmälan eller om du har frågor. Träffen är kost-
0703-96 21 80
nadsfri och erbjudandet gäller för 2 personer/företag. Avbokning
dr@verksamhetsledning.se
senast 3 dagar innan. Dyker du inte upp utan att avanmäla utgår en
no-show avgift på 250 :-/person.
Linnea Malm
0703-96 08 88
I samband med träffen bjuder vi på mackor och kaffe.
lm@verksamhetsledning.se
MORENNI AB
| SÖDRA VALLGATAN 5
|
211 40 MALMÖ
|
040-12 40 00
| info@morenni.se
| morenni.se