Hur jobbar du idag med kvalitet, miljö och arbetsmiljö?

I samarbete med flera branschorganisationer utvecklar Morenni AB effektiva hjälpmedel åt deras medlemsföretag.

VLS är ett webbaserat hjälpmedel som erbjuder effektiva, underlättande och smarta funktioner för systematiskt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vill du göra rätt från början? Använd VLS, som är både enkelt och snabbt.

Intresserad? Ring 040 - 12 40 00 eller mejla info@morenni.se.
>>>

Morenni  VLS knapp VLS menu